mail marketing@mpjlogistics.com

call +663-806-0764, +663-806-0741

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ โทร : 0 2294 5480

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท MPJ GROUP ประกอบธุรกิจบริการจัดการโลจิสติกส์ ทั้งด้านการจัดส่งสินค้า และการบริการด้านการบริหารการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์แบบครบวงจร สำหรับการบรรจุสินค้าภายในประเทศ เพื่อการนำเข้า-ส่งออกสินค้า รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปแบบครบวงจรและครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ พร้อมทั้งมีบริการหลังการขาย เราได้เปิดดำเนินการเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี โดยเรา “มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรของประเทศไทย เคียงข้างคู่ค้าและสังคมอย่างยั่งยืน”


MPJ GROUP ของเรามีบริษัทอยู่ในเครือดังต่อไปนี้

• บ.เอ็มพีเจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร
• บ.เอ็มพีเจ ดีสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด - ประกอบธุรกิจให้บริการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับการบรรจุสินค้า
• บ.เอ็มพีเจ ดีสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (Freight Forwarder) - ประกอบธุรกิจ Freight Forwarder ในการดำเนินพิธีการทาง ศุลกากรให้กับลูกค้า
• บ.เอ็ม พี เจ แวร์เฮาส์ - ประกอบธุรกิจให้บริการคลังสินค้า