บริษัท เอ็ม พี เจ ดีสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)(ธุรกิจลานตู้)

บริการลานตู้และซ่อมบำรุง  ( MPJ Distribution Center Co., Ltd )

            ให้บริการ ลานจัดเก็บตู้สินค้าเปล่า บริเวณเขตแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี บริการจัดเก็บตู้สินค้าเปล่า รับดูแลและซ่อมบำรุงตู้สินค้า รวมทั้งขยายความสามารถในการรองรับปริมาณตู้สินค้า
ที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันให้บริการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ การใช้เครื่องมือใหม่จะช่วยให้ลานตู้เปล่าสามารถรองรับการเข้ารับตู้สินค้าและลดปริมาณเวลาในการรอรับส่ง-คืนตู้สินค้าเปล่า ทำให้ลดจราจรติดขัดในลานตู้สินค้าเปล่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น                     
            นอกจากการให้บริการลานฝากตู้สินค้าเปล่าแล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งรับ EDI เพื่อตอบความสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรอีกด้วย
สำนักงานตั้งอยู่
เลขที่ 291/45 ม.5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 20230