ประวัติความเป็นมา

MPJ GROUP

     กลุ่มบริษัทฯ เริ่มจากการดำเนินธุรกิจการขนส่งทางบก  จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจมาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ บริเวณใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงได้ลงทุนซื้อที่ดินในนามบริษัท แหลมฉบัง โลจิสติคส์ จำกัด ที่ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เนื้อที่กว่า 60 ไร่  ประกอบกับในปีเดียวกัน บริษัทฯ ได้เข้ามาบุกเบิกงานขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ และธุรกิจให้บริการลานตู้คอนเทนเนอร์