บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

 บริการขนส่งสินค้า (MPJ LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED)

                 ให้บริการขนส่งในประเทศ ทางรถหัวลาก – หางพ่วง แบบประตูสู่ประตู (Door to Door) โดยผู้ส่งออกเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าขนส่ง เรามีจำนวนรถหัวลากกว่า 250 หัวลาก และจำนวนหางพ่วง 271 หาง ที่พร้อมให้บริการ ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 244 หมู่ 5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 

 

วิ่งตู้เปล่า  วิ่งตู้หนัก  วิ่งบรรจุสินค้า และ วิ่งตู้เย็น 

เราได้เปิดดำเนินการเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี 
โดยเรา "มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรเคียงข้างคู่ค้าและสังคมที่ยั่งยืน"