โครงการ CSR อาสา ส่งเสริมสร้างสรรค์“สร้างคน พันธุ์ดี คิดดีทำเป็น ปี2567”

15-2-24

โครงการ CSR อาสา ส่งเสริมสร้างสรรค์ “สร้างคน พันธุ์ดี คิดดีทำเป็น ปี2567”

ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมบริจากปฏิทินเก่าเพื่อนำปฏิทินเก่าใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา

เสริมทักษะ และพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตา