กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

1-6-24

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประจำเดือน

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและประกาศต่างๆ ของบริษัท พร้อมแลกเปลี่ยน

ข้อคิดเห็นให้พนักงานสอบถามข้อมูลได้ และยังสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ในการสานสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น