กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จัดโครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม 2567

1-6-24

กลุ่มบริษัท เอ็ม พี เจ จัดโครงการกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อม 2567

สิ่งแวดล้อมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งบริษัทที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
มีการพัฒนาพื้นที่สิ่งแวดล้อม ให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่สม่ำเสมอ
ย่อมส่งผลให้บริษัทดูน่ามอง ทัศนียภาพก็จะดีไปด้วย